Print deze pagina Bookmark and Share

Boek: 'Zien zoals God ziet' van Jan Hoeberichts


-

 

Dit nieuwe boek van wijlen Jan Hoeberichts over Franciscus heeft een lange voorgeschiedenis. Het begint in de jaren zeventig in Pakistan, waar Hoeberichts werkte als franciscaan. Dit ‘ongewone’ boek over franciscaanse spiritualiteit toont op de omslag een illustratie van de hand van kapucijn Jan Philippus. De afgebeelde Franciscus herstelt kerkjes in de eerste jaren na zijn ommekeer; hij deed dit als boete om met zijn schuldig oorlogsverleden in het reine te komen.

Het boek bevat zeven opstellen die de originaliteit van Franciscus opfrissen. In alle opstellen signaleert de auteur een spanningsveld tussen wat Franciscus beoogde en wat hij in Assisi zag: een systeem gebaseerd op bezit, macht en sociaal prestige, een systeem dat de kiemen in zich draagt van verdeeldheid en uitsluiting, van oorlog en geweld.

Hoeberichts beschrijft dat Franciscus de ware pleitbezorger werd en bleef voor wat hij als zijn opdracht zag. Wijs bleef hij met zijn broeders opkomen voor zijn spiritualiteit waarbij hij, noch bij geleerde medebroeders, noch bij kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders water in de wijn wilde doen. De lezer leert Franciscus kennen als een standvastig man die het in alle omstandigheden opnam tegen de machthebbers in zijn wereld: hij kwam op voor onderdrukten, armen, zieken en anders gelovigen. Hij wilde met mensen omgaan zoals God dat graag ziet, zich niet concentreren op allerlei geleerde interpretaties, maar vóór alles ‘eenvoudig’ zijn, wars van geleerdheid die dikwijls verdoezelend werkt en afleidt van de eigenlijke bedoelingen. Én het moest vooral gericht zijn op ‘heilige daden’.

Jan Hoeberichts overleed op 3 januari 2014. Hij laat ons een lezenswaardig boek na waarin de spiritualiteit van Franciscus uitvoerig wordt belicht.

Jan Hoeberichts, ‘Zien zoals God ziet. Over de oorspronkelijke spiritualiteit van Franciscus van Assisi’. Valkhof Pers, Nijmegen 2014, 180 p. Het boek kost €17,50 en is te bestellen in de webshop van de Franciscaanse Beweging of via telefoon 073-6131340 / e-mail: info@franciscaansebeweging.nl.