Print deze pagina Bookmark and Share

Stille omgang met de psalmen (in Megen)


Maandag 4 t/m donderdag 7 december 2017

Pelgrimsliederen voor onderweg: Psalm 120 – 124

Veel mensen zijn gefascineerd door Franciscus en Clara en trekken in hun voetspoor door Umbrië. En voor menig andere pelgrim is aankomen in Santiago de Compostella een indrukwekkende ervaring en de vervulling van een diep verlangen.
Ook de Bijbel kent zo’n geliefd pelgrimsoord: Jeruzalem. Daarvan getuigen de vele liederen en psalmen die er speciaal voor gecomponeerd zijn. Jeruzalem, stad van Vrede, dé heilige stad bij uitstek: 'Ja, daarheen richten zich onze voeten!' Maar de werkelijkheid van nu én van toen laat zien hoe ver we van die droom verwijderd zijn ... Dat geeft deze psalmen een extra lading.

Voor wie kennis wil maken met het boek van de Psalmen zijn deze dagen zeer geschikt. We concentreren ons op de poëtische kracht van de eerste reeks van pelgrimsliederen: de psalmen 120-124. Hiermee leggen we een basis voor de beproefde leeswijze van de monniken en monialen, de Lectio Divina. Diepgaand lezen, mediteren en bidden vanuit de Schrift. Een pelgrimstocht die ons uiteindelijk zal binnen voeren in de stilte, voorbij de woorden. Steun voor onderweg.

Begeleiding : Jo Beckers
Kosten : € 175 naast de kosten voor het verblijf
Uitgebreide programmabeschrijving en aanmelden: info@stilleomgang.org

Meer informatie : www.stilleomgang.org

Zie ook de website van de zusters Clarissen in Megen.