Print deze pagina Bookmark and Share

Lieverlede: bezinning op je levensweg (2019-2020)


Eerstvolgende datum: 17-19 april 2020 (in Megen)

Centraal thema in de cyclus is ‘de spirituele weg’, waarbij geraakt wordenverlangenthuiskomen en innerlijk kompas kernwoorden zijn. De weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen zoals bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans. Lieverlede is nadrukkelijk een jaar in gelovig perspectief. Het is een persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en (in het bijzonder) de spiritualiteit van Franciscus en Clara.

Dit jaar worden de weekenden gehouden in het klooster van de minderbroeders Franciscanen in Megen. De weekenden beginnen op vrijdagavond 19.30 uur en eindiggen op zondagmiddag om 16.00 uur. Per groep kunnen maximaal acht mensen deelnemen. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats, alvorens deelname definitief bevestigd wordt.

Data:   6-8 december 2019, 10-12 januari 2020, 28 februari-1 maart 2020, 17-19 april 2020, 19-21 juni 2020.

Kosten: € 745,- (all-in voor vijf weekenden, € 145,- per weekend). Voor minderdraag-krachtige mensen is een reductie op de kostprijs aan te vragen via de coördinator, Heileen Holman.

Begeleiding: Marja Heuzeveldt en Heileen Holman.

Informatie
Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden opgevraagd bij de Franciscaanse Beweging of de coördinator van Lieverlede, lieverlede@heileenholman.nl, 06-29597780.

Meer informatie en inschrijven