Print deze pagina Bookmark and Share

Kloosterweekend over de Schepping


3-5 mei 2019 in Nijmegen


"Velen denken bij Franciscus van Assisi aan iemand die sprak met de dieren. Anderen weten dat hij de schutspatroon van de ecologen is. Maar wie was het werkelijk en wat betekende ‘natuur’, ‘de schepping’, in zijn leven en Godsbesef? Dit weekend staat het Zonnelied (ook wel genoemd het Loflied van de schepselen) centraal. We kijken hoe hierin Franciscus verbondenheid met al wat is, zichtbaar en voelbaar wordt. Een loflied op de Allerhoogste!"

Het weekend duurt van vrijdag 17.30 t/m zondag 14.30 uur en vindt plaats in het Clarissenklooster, Waterstraat 141 te Nijmegen.

Meer informatie staat op de website van de Franciscaanse Beweging.  
Opgave kan via kloosterweekend.nl@gmail.com