Print deze pagina Bookmark and Share

‘Keerdagen’ bij de broeders in Huijbergen


22-25 oktober 2019

De leidraad tijdens deze dagen wordt gevormd door de ontdekkingen van Franciscus die, op weg naar de vervulling van zijn gedroomde idealen, juist de richting naar zijn werkelijke bestemming ontdekt. We willen stilstaan bij zijn bekeringsproces, maar wel uitdrukkelijk gekoppeld aan ons eigen leven en onze eigen ervaringen. Deze weekenden hebben een zodanige samenhang, dat het programma enkel in zijn totaliteit tot zijn recht kan komen. Het geheel is ingebed in de dagorde en het leefritme van de broeders. 

Verwachtingen
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich open stellen voor het door ons aangeboden programma en dat zij actief aan het gehele programma kunnen deelnemen. Van de donderdagmiddag tot en met de zondagmiddag. 

Benodigde literatuur
We verzoeken u vriendelijk om zo mogelijk 'De Geschriften van Franciscus van Assisi', - Gottmer Haarlem - (ISBN 90 257 3903 2) ter beschikking én bij de hand te hebben. Deze uitgave kan besteld worden in de webshop van de Franciscaanse Beweging. 

Datum/tijd
Donderdag 22 oktober, 15.30 uur t/m zondag 25 oktober, 14.00 uur 

Deelname
De bezinningsdagen staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor of geraakt wordt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Specifieke 'kennis' omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is niet noodzakelijk, wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de franciscaanse spiritualiteit. U kunt zich inschrijven voor de data in het voorjaar of het najaar van 2019. We rekenen er op dat uw inschrijving (behoudens overmacht) ook tot daadwerkelijke deelname zal leiden. Er kunnen per keer maximaal 10 mensen deelnemen en inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Wees er bij belangstelling dus snel bij. 

Kosten 
De kosten die aan deze dagen verbonden zijn (inclusief overnachting, lakenpakket, maaltijden, koffie/thee en uitgebreide schriftelijke informatie), bedragen € 125,00 per persoon. De kosten zijn hiermee zo laag mogelijk gehouden, doch mocht de hoogte van het bedrag alsnog een belemmering voor deelname vormen, gelieve dit dan bij inschrijving te bespreken.

Locatie
Congregatie Broeders van Huijbergen
Boomstraat 28 
4635 CX Huijbergen

Informatie
Inschrijven:piet.debruijn@home.nl of T. 0164 - 24 84 85

Meer informatie en inschrijven