Print deze pagina Bookmark and Share

Publicatie over Rik van Schil ofm


-

Het is van 1996 geleden dat er over Rik Van Schil een boek is verschenen. We vonden dan ook dat het tijd werd voor een nieuwe publicatie en dit om twee redenen: Rik wordt in 2016 vijfentachtig jaar en de jongste twintig jaar schiep hij een reeks werken over Franciscus van Assisi, die verdienen om breed gekend en gewaardeerd te worden. Rik is beeldhouwer en minderbroeder. Er zijn niet zoveel hedendaagse beeldhouwers die vanuit hun religieuze roeping de vele aspecten van de franciscaanse spiritualiteit vorm hebben gegeven. Het gaat om een unieke serie beelden. Ze vormen een cyclus en brengen de rijke ervaringsmomenten van Franciscus echt tot leven.

De publicatie is niet alleen gericht op kunstliefhebbers, maar vooral op iedereen die bezield wordt door de franciscaanse spiritualiteit. Het is veel meer dan een mooi kijkboek of een kunstboek. Daartoe zijn de prachtige foto’s van de beelden los in een doos verzameld en kunnen bijgevolg individueel bewonderd en eventueel  ingekaderd worden. De foto’s worden op een apart blad begeleid door teksten uit Franciscus’ geschriften en teksten over het leven van Franciscus. Voor deze laatste is teruggegrepen naar de oorspronkelijke bronnen zoals de Compilatio Assisiensis, de Fioretti en de werken van Thomas van Celano. In die optiek vormen kunst, religie en spiritualiteit een hechte eenheid.Het beeldhouwwerk van Rik Van Schil kunnen we algemeen omschrijven als realistisch en expressief. Het kan de vergelijking doorstaan met het werk van de Duitse grootmeester Ernst Barlach ( 1870-1938 ). Hij probeert de werkelijkheid weer te geven zoals hij ze ziet, maar fel uitgepuurd en krachtig gestructureerd. De expressie kan hevig zijn, maar toch met een diepe, innerlijke dimensie, omdat ze ontspruit aan de bron van zijn religieuze ontroering. Daarom is de expressie niet alleen krachtig en puur, maar ook brandend bezield. Franciscus bezong intens de schoonheid van Gods schepping, wat Rik in zijn werk ook nastreeft.

We laten hem zelf aan het woord: In een wereld van de kunst, waar ik vaak zie dat de verheerlijking van de decadentie geapplaudisseerd wordt, wil ik me bewust opstellen en blijven geloven in de mens met zijn mysterie van leven en dood, van oorsprong en bestemming, van liefde en hoop. Met andere woorden: ik wil me openstellen voor een wereld waarin het goed is te leven. Ik wil zoeken om vooral de mens uit te beelden in een wereld die door de Schepper aan de mens gegeven is als ‘een goede gave’. De boodschap van Rik sluit naadloos aan bij de revival van de franciscaanse spiritualiteit. Meer dan ooit heeft onze wereld nood aan de inspiratie van de kleine man uit Assisi : Franciscus.

 U kan nu reeds intekenen op de map door overschrijving van 35 euro op rekening: BE35 7330 2764 5737 van Pro Arte Christiana, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek

De uitgave zal voorgesteld worden op 19 juni 2016 in het Kunstcentrum PAC om 15 uur en kan vanaf dan ook afgehaald worden in Vaalbeek.
Verzenden kan ook, maar dan vragen we 10 euro extra voor de kosten. Daarna wordt de verkoopprijs 40 euro.

Voor meer informatie: pac.ofm@telenet.be