Print deze pagina Bookmark and Share

Boek: Clara van Assisi, geschriften en oudste bronnen


-

Clara van Assisi (1193-1253) is de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi. Zij is de stichteres van de clarissen, een contemplatieve orde die nauw verbonden is met de minderbroeders. Clara is de eerste vrouw van wie de kloosterregel door de paus werd goedgekeurd. Zij slaagde erin om haar eigen visie vorm te geven en ging daarvoor zelfbewust en vriendelijk in tegen pausen en kardinalen.

Deze regel is een van 38 documenten van en over Clara die in Clara van Assisi, Geschriften en oudste bronnen te vinden zijn. In haar brieven coacht zij Agnes van Praag, een claris van koninklijke herkomst. In haar Testament en Zegen inspireert Clara haar zusters.

Ondanks, of wellicht juist dankzij Clara’s onafhankelijke opstelling werd zij zeer gewaardeerd. De paus liet Clara’s heiligheid onderzoeken in een proces, waarvan de akten bewaard zijn gebleven. Ook Clara’s levensbeschrijving geeft nauwkeurige informatie over haar. Daarnaast bevat het boek documenten uit pauselijke en franciscaanse kring die getuigen van Clara’s uitzonderlijke persoonlijkheid en uitstraling.

Het Clara-onderzoek heeft de laatste twintig jaar internationaal een nieuwe bloei doorgemaakt die de eerdere vertalingen van 1984 en 1996 doet verouderen. In het nieuwe boek zijn zestien teksten voor het eerst vertaald.

Het werk werd verricht door Marjan Bouritius, zr. Beatrijs Corveleyn, zr. Angela Holleboom en Esther van de Vrie onder eindverantwoordelijkheid van Gerard Pieter Freeman van het Franciscaans Studiecentrum.

‘Clara van Assisi. Geschriften en oudste bronnen’. Valkhof Pers, Nijmegen 2015, 446 p.

Het boek is te bestellen in de webshop van de Franciscaanse Beweging 
of via telefoon 073-6131340 / e-mail:
info@franciscaansebeweging.nl