Print deze pagina Bookmark and Share

49ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging


18-21 mei 2018 (in Oisterwijk)

De 49e Pinkstervoettocht is dit jaar in Oisterwijk. We logeren in Natuurvriendenhuis ‘Morgenrood’ en kamperen op een gedeelte van het natuurkampeerterrein. De locatie bevindt zich op een bosterrein dat behoort tot beschermd ‘Europees Natura 2000’-gebied. Het groene complex verbindt de Kampina (bos, heide en beekdalen) met de vennen en het bosgebied.

Het Zonnelied staat centraal tijdens het gehele weekend. Franciscus van Assisi schreef deze tekst op het einde van zijn leven. In deze lofzang bezingt hij de gehele schepping.

Dagelijks zien en horen we in onze eigen omgeving over de aantasting van de aarde, over de uitputting van grondstoffen en over de verontreiniging van de lucht die we inademen, van het water dat we als drinkwater nodig hebben en van de bodem waarop ons voedsel groeit.

Tegelijkertijd is er in toenemende mate aandacht voor de aarde en voor wat zij ons biedt. Er is oog en oor voor de schoonheid van de schepping. Sterker nog: de schepping zit ook in ons, leeft in ons. Genoeg reden om ons via de verhalen van Franciscus te laten raken en ons te verwonderen over het mooie en goede van onze moeder aarde, zuster water, broeder vuur en broeder lucht.

Tijdens de gesprekken onderweg, in de ontmoetingen, bezinningsmomenten, en workshops komt op allerlei manieren het mooie en wonderlijke van de schepping aan bod.

Zie voor meer informatie over de Pinkstervoettocht op de website van de Franciscaanse Beweging.